Generalforsamling Den selvejende institution Næsbyhallerne 

Onsdag den 1. september 2021 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og statusoversigt til godkendelse.
 4. Kassereren forelægger budget for 2021, herunder meddelelse om den af bestyrelsen fastsatte leje.
 5. Indkomne forslag:

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Kan indsendes på formand@naesbyhallerne.dk

 6. Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter.

Valgene gælder 2 år, for suppleanter 1 år.


Forretningsudvalg:

Formand: John Winding – er ikke på valg.
Kasserer: Anette Dyreborg er på valg – FU foreslår Ulrich Wiingreen
Sekretær: Ulrich Wiingreen – er ikke på valg.

Såfremt Ulrich Wiingreen vælges som kasserer vil der skulle vælges til sekretær-posten for 1 år.


Personlige suppleanter:
for formand:             Hanne Jakobsen er på valg
for kasserer:             Jan Juul Hansen fra Løbemotion er på valg.
for sekretær:            Karina Porsmose er på valg.
Valgene gælder for 1 år.

 

 1. Valg af kritisk revisor og suppleant.
  Valgene gælder 2 år, for suppleant 1 år.
  Kritisk revisor: Ingolf Thor Hansen er på valg. Villig til genvalg
  Suppleant for kritisk revisor: Preben Christiansen er på valg.
 2.  Eventuelt