Generalforsamling Den selvejende institution Næsbyhallerne  Onsdag den 1. september 2021 kl. 18.30 Dagsorden: Valg af dirigent. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og...

læs mere